Ab Sparal Oy

Familjeföretaget Ab Sparal Oy verkar i rivningsbranschen sedan 1986, och utför allt slags rivnings-, diamantborrnings- och diamantsågningsarbete. Åt oss kan man anförtro såväl stora huvudentreprenader som små uppdrag, för privatpersoner, kommuner, byggföretag och industriföretag.

Arbetsledningen betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska. Kunder och arbetsobjekt har vi haft runt om i Finland och ända bort i Österrike. Året om har vi 15 fast anställda yrkesarbetare, men under den värsta sommarrusningen kan de vara dubbelt så många. Arbetssäkerheten och de anställdas arbetshälsa är av högsta vikt för oss och vi följer kollektivavtalen för Byggnadsförbundet i Finland. Vår omsättning 2011 var nästan 2 miljoner euro.

Med vår hjälp kan du lita på att arbetet blir gjort!

Ta kontakt och fråga mer

Vår Facebook- sida

Demolition Crew  Infra Ry:n jäsen Luotettava Kumppani - TilaajaVastuu