Farligt avfall

Farligt avfall kan vara antingen biologiskt, som mögel och svampar, eller kemiskt, som kreosoter och PAH-föreningar. En del sprids som damm i luften medan andra sprids i gasform. Huvudregeln är att allt arbete med rivning av dessa typer av avfall ska utföras i undertryck och full skyddsutrustning för arbetsstyrkan. Avfallet packas vanligen i väl tillslutna förpackningar och skickas till en problemavfallsanläggning för fortsatt behandling och slutdeponering.

Bekanta dig här med våra referenser
Bekanta dig här med vårt bildgalleri
Ta kontakt och berätta hur vi kan hjälpa dig