Mikrobskadat rivningsobjekt

Vid sidan av kreosot- och asbestobjekt river vi också mögel- och bakterieskadade – mikrobskadade – objekt.

Sådana objekt är till exempel:

  • Vattenskadeobjekt
  • Gamla hus
  • Gamla industribyggnader

Vid rivning av mögel- och bakterieobjekt gäller det att ge akt på arbetsmetoder, arbetsredskap och skyddsutrustning. Mikroberna i sig, men också deras ämnesomsättningsprodukter, kan ge upphov till allvarlig allmäninfektion, astma och till och med cancer. Av denna orsak ska mikrobskadade objekt alltid rivas av yrkeskunnigt folk.

Bekanta dig här med våra referenser
Bekanta dig här med vårt bildgalleri
Ta kontakt och berätta hur vi kan hjälpa dig