PAH kreosot

Kreosot eller stenkolstjära finns i hus byggda 1890–1950 som fukt- och vattenspärr i murade väggar, tegeltak och källargolv. Stenkolstjära är farligt avfall, som ska hanteras av yrkeskunnigt folk.

Vid rivning av stenkolstjära frigörs miljöfarliga beståndsdelar i arbetsplatsens luft, till exempel cancerogena aromatiska kolväten (PAH-föreningar). Därför ska arbetet utföras med särskild försiktighet och sådana metoder som stenkolstjäran kräver.

Vi är specialister på att riva kreosotobjekt men också asbest- och mögelobjekt.

Bekanta dig här med våra referenser
Bekanta dig här med vårt bildgalleri
Ta kontakt och berätta hur vi kan hjälpa dig