Robotpikning/robotbilning

Piknings- eller bilningsroboten är rätt val när det behövs stor rivningskraft och räckvidd i trånga utrymmen. Den kan utrustas med inte bara piknings-/bilningshammare utan också andra verktyg, som skopa, rivningsskopa, tjälkrok, betongfräs eller betongkross.

Med BROKK fjärrstyrda piknings-/bilningsrobotar kan vi riva säkert och effektivt. Föraren kan stå tryggt på nära avstånd till maskinen, vilket också garanterar god sikt till arbetsuppgiften. Vår minsta rivningsrobot väger 430 kg. Den ryms in genom en 62 cm bred öppning och kan klättra i trappor. Det finns nästan inga gränser för vart roboten kan gå. Den finns i stegvis effektivare och större versioner. Vi strävar alltid efter att använda en så effektiv maskin som möjligt.

Maskinerna kan utrustas med en pikning/bilningshammare för söndring av sten eller med en käftkross, som krossar betongväggar så gott som ljudlöst. Med en rivningsskopa kan vi riva lätta konstruktioner eller sortera avfall. Med betongfräsen kan vi få bort t.ex. ett becklager eller plattläggning från en betongyta, eller fräsa bort en hel armerad betongkonstruktion. BROKK robotarna använder vi oss också mycket av vid inomhusgrävning, på grund av att de eldrivna robotarna inte förpestar inomhusluften med avgaser.

Bekanta dig här med våra referenser
Bekanta dig här med vårt bildgalleri
Ta kontakt och berätta hur vi kan hjälpa dig