Diamantborrning

Diamantborrning lämpar sig för borrningsobjekt som kräver precision. Diamantborrning och -sågning ger snabbt och med precision hål i sten- och träkonstruktioner utan omfattande störningar för omgivningen. I arbetet används ofta vatten för att binda damm. Vi har utmärkta system för att samla upp stänk och vatten. Vissa uppdrag kan vi med hjälp av undertryck utföra som torrt arbete.

De minsta hål vi har tagit upp med diamantborr har varit mellan 12 och 2500 cm, de djupaste hålen har varit 12,5 m. De sistnämnda borrades genom stålbetong och berg. Med nästan samma utrustning kan vi borra hål i tjocka och hårda stockbyggnader för till exempel ventilationsrör.

Bekanta dig här med våra referenser
Bekanta dig här med vårt bildgalleri
Ta kontakt och berätta hur vi kan hjälpa dig