Jordbyggnad

På jordbyggnadssidan utför vi gräv- och stenbrottsarbeten med minigrävare. I trånga utrymmen, som källare, inomhus och under byggnader används robotar. Samtidigt sköter vi ofta också om isolering och dragning av rör, som avlopp och dräneringsrör. Vi har också en Rubble Master RM60 till vårt förfogande, med vilken vi på plats kan genom krossning återvinna betong, tegel och asfalt. Den separerar direkt järnet från det stenbaseradematerialet. Vi säljer billigt återvinningsbart betong- och tegelkross för till exempel hallgrunder och väg- och parkeringsområden. Vid behov kan vi också sprida ut materialet med bulldozer eller bandlastare.

Vi utför också vid behov inomhus stål spontningar vid risk för att jordbyggnadsmaterialet under byggnader ska rinna bort vid grävning nära byggnader.

Hitta våra referenser här »
Här hittar du våra bilder »
Ta kontakt med oss och berätta hur vi kan vara dig till hjälp »