Inomhusgrävning

Utom all annan grävning utför vi också inomhusgrävning, som kräver särskild precision. Inomhusgrävningsobjekt utgörs ofta av grävning för avlopps- och dräneringsrör, eller grävning av schakt när vattenledningsrör ska infodras med en plastbeläggning eller kapillärbrott av kross ska anläggas. Ibland behöver man i samband med ett källarbygge göra en utgrävning för att få plats med nya konstruktioner.

Bekanta dig här med våra referenser
Bekanta dig här med vårt bildgalleri
Ta kontakt och berätta hur vi kan hjälpa dig