Rivningsjobb

Vi sköter om allt som hör till rivningsarbetet. Allt från planering till avfallshantering. Vi har ett brett sortiment av olika maskiner för så inomhus saneringsarbeten som maskiner för att riva hela höghus. Största delen av alla rivningsarbeten utför vi på byggnader men vi river också maskiner och olika anordningar.

För rivning av metalkonstruktioner har vi olika metalklippare som bärs av maskiner eller så syre/flytgas och plasmaskärare som hanteras för hand, metalskrotet behandlas och säljs vidare till smälterier.

Hitta våra referenser här »
Här hittar du våra bilder »
Ta kontakt med oss och berätta hur vi kan vara dig till hjälp »